Κλινικό Έργο

Η κ. Χαρμανδάρη επιτελεί καθημερινά κλινικό έργο ως Καθηγήτρια στο Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη της Α' Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία". Εργάζεται επίσης στην Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη του Ευγενίδειου Θεραπευτήριου, όπου παρακολουθεί ασθενείς σε απογευματινά ιατρεία μία φορά την εβδομάδα.

Η κ. Χαρμανδάρη συντονίζει το πρόγραμμα “Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία’’ το οποίο χρηματοδοτείται από τα ΕΣΠΑ (MIS 370545). Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής, το οποίο θα αποτελέσει Κέντρο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία στην Ελλάδα, και θα αναλάβει τον συντονισμό και διεκπεραίωση όλων των σχετικών δράσεων.

Δέχεται κατόπιν ραντεβού στο ιδιωτικό της ιατρείο ασθενείς οι οποίοι επιθυμούν να τη συμβουλευθούν σχετικά με παθήσεις Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας.