Ερευνητική Ομάδα

Η ερευνητική ομάδα της κ. Χαρμανδάρη είναι η ακόλουθη:

 • Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές - [2]:
  • Αγαρίστη Λαμπροκωστοπούλου, BSc, PhD (PhD 2010, Karolinska Institutet, Σουηδία): Δεκέμβριος 2012 – σήμερα
   Ερευνητικό Θέμα: Διερεύνηση του in vivo ρόλου του Gas5 σε μοντέλα διαγονιδιακών ποντικών
  • Νικόλας Νικολαΐδης, MD, PhD (PhD 2013, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ): Σεπτέμβριος 2013 – Σήμερα
   Ερευνητικό Θέμα: Διερεύνηση των γενωμικών δράσεων του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών
 • Διδακτορικοί Φοιτητές - [4]:
  • Χρήστος Γιαννιός, MD (MD 2007, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ): Σεπτεμβριος 2012 – σήμερα
   Ερευνητικό Θέμα: Η επίδραση της βιταμίνης D στην αντιμετώπιση των μεταβολικών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους με παχυσαρκία.
  • Σοφία Γενιτσαρίδη, MD (MD 2012, Ιατρική Σχολή Παν. Πατρών): Ιούλιος 2015 – σήμερα
   Ερευνητικό Θέμα: Η αποτελεσματικότητα ενός εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής, άσκησης και ψυχολογικής αξιολόγησης στην πρόληψη και αντιμετώπιση της υπερβαρότητας και παχυσαρκίας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία
  • Σοφία-Ιλιάδα Καραμπάτσου, MD (MD 2011, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ): Μάρτιος 2016 – σήμερα
   Ερευνητικό Θέμα: Ο ρόλος της Ιρισίνης και του Αυξητικού Παράγοντα 21 των Ινοβλαστών (Fibroblast Growth Factor 21, FGF21) στην παθογένεση της υπερβαρότητας και της παχυσαρκίας στην παιδική και εφηβική ηλικία.
  • Αθανασία Τραγομάλου, MD (MD 2015, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ): Μάρτιος 2016 – Σήμερα
   Ερευνητικό Θέμα: Μη Παραδοσιακοί Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου σε Παιδιά και Εφήβους με Μεταβολικό Σύνδρομο
 • Μεταπτυχιακοί Φοιτητές - [8]:
  • Ελένη Γκολφινοπούλου, BSc (BSc 2004, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηριών Α-ΤΕΙ Αθήνας): Σεπτέμβριος 2014 – Σήμερα
   Ερευνητικό Θέμα: Μοριακή ανάλυση του γονιδίου NR3C1 σε υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά και εφήβους
  • Μαρκεζίνα Σιγάλα, BSc (BSc 2014, Τμήμα Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών): Σεπτέμβριος 2015 – Σήμερα
   Ερευνητικό Θέμα: Μηχανισμοί δράσης των γλυκοκορτικοειδών
  • Μαρία Χρηστάκη, MD (MD 2003, ΕΚΠΑ): Σεπτέμβριος 2015 – Σήμερα
   Ερευνητικό Θέμα: Μεταβολικές διαταραχές σε παχύσαρκα παιδιά και εφήβους στην Ελλάδα
  • Ιωάννης Δημητρόπουλος, MD (MD 2010, Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης): Σεπτέμβριος 2015 – Σήμερα
   Ερευνητικό Θέμα: Θεραπεία με αυξητική ορμόνη σε παιδιά με ιδιοπαθές κοντό ανάστημα : μετα-ανάλυση
  • Ζωή Βλάχου, BSc (BSc 2016,Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας): Σεπτέμβριος 2015 – Σήμερα
   Ερευνητικό Θέμα: Ψυχολογική αξιολόγηση παιδιών και εφήβων με παχυσαρκία
  • Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου, BSc (BSc 1989, Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας): Σεπτέμβριος 2015 – Σήμερα
   Ερευνητικό Θέμα: Ποιότητα ζωής παιδιών με Αιμορροφιλία
  • Ευαγγελία Κωστή, MD (MD 2014, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ): Σεπτέμβριος 2015 – Σήμερα
   Ερευνητικό Θέμα: Η αποτελεσματικότητα ενός εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής και σωματικής άσκησης στη βελτίωση της σύστασης του σώματος σε υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά
  • Κωνσταντίνα Σβερώνη, MD (MD 2015, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων): Σεπτέμβριος 2015 – Σήμερα
   Ερευνητικό Θέμα: Η θυροειδική λειτουργία σε παχύσαρκα παιδιά και εφήβους

Στο παρελθόν, μέλη της ερευνητικής της ομάδας ήταν οι ακόλουθοι:

 • Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές - [2]:
  • Έλλη Κυρατζή, BSc, MSc, PhD (PhD 2011, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ): Δεκέμβριος 2012 – Μάρτιος 2015
   Ερευνητικό Θέμα: Διερεύνηση του in vivo ρόλου του hGRβ σε μοντέλα διαγονιδιακών ποντικών
  • Ελένη Κόνιαρη, PhD (PhD 2009, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ): Σεπτέμβριος 2013 – Νοέμβριος 2015
   Ερευνητικό Θέμα: Διερεύνηση του ρόλου των μεταλλάξεων των γονιδίων KCNJ5, ATP1A1 και ATP2B3 στον Πρωτοπαθή Υπεραλδοστερονισμό
 • Διδακτορικοί Φοιτητές - [3]:
 • Μεταπτυχιακοί Φοιτητές - [10]:
  • Τερψιχόρη Φραγκούλη, BSc (BSc 2011, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ): Σεπτέμβριος 2012 – Σεπτέμβριος 2013
   Ερευνητικό Θέμα: Διερεύνηση του ρόλου του μη κωδικοποιού RNA Gas5 σε διατροφικές διαταραχές
   Παρούσα Θέση: Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Centre for Endocrinology, William Harvey Research Institute, Bart’s and the London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London, London, UK
  • Ζωή Γαλατά, BSc (BSc 2007, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ): Σεπτέμβριος 2008 – Σεπτέμβριος 2009
   Ερευνητικό Θέμα: Πρωτεομική ανάλυση σε δείγματα από πλάσμα παχύσαρκων και φυσιολογικού βάρους παιδιών
   Παρούσα Θέση: Διδακτορική Φοιτήτρια, Τμήμα Κυτταρικής Βιολογίας, Κέντρο Βασικής Έρευνας Ι, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
  • Αλκέτα Στέφα, BSc (BSc 2013, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ): Σεπτέμβριος 2014 – Σεπτέμβριος 2016
   Ερευνητικό Θέμα: Η επίδραση του ενδομήτριου στρες και της πρωορότητας στο μήκος των τελομερών των λευκοκυττάρων νεογνών
   Παρούσα Θέση: Διδακτορική Φοιτήτρια, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας, Rutgers the State University of New Jersey, USA
  • Ευαγγελία Παλατσίδη, MD (MD 2014, Ιατρική Σχολή): Σεπτέμβριος 2015 – Σεπτέμβριος 2017
   Ερευνητικό Θέμα: Διερεύνηση απαλείψεων των γονιδίων GH1, POU1F1 (PIT1), PROP1, GHRHR, LHX3,LHX4, HESX1 με τη μέθοδο MLPA σε ασθενείς με Πολλαπλή Υποφυσιακή Ανεπάρκεια
  • Σταυρούλα Σταύρου, BSc (BSc 2005, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης): Σεπτέμβριος 2014 – Σεπτέμβριος 2016
   Ερευνητικό Θέμα: Εφαρμογή προγράμματος διαχείρισης του στρες και προαγωγής της υγείας σε παχύσαρκα παιδιά και εφήβους ηλικίας 9-15 ετών. Τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη
  • Χριστίνα Μόσχου, MD (MD 1999, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ): Σεπτέμβριος 2015 – Σεπτέμβριος 2017
   Ερευνητικό Θέμα: Η επίπτωση της θεραπείας υποκατάστασης με βιταμίνη D στις μεταβολικές διαταραχές υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών και εφήβωννών
  • Ευαγγελία Καρακώστα, MD (MD 2007, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ): Σεπτέμβριος 2015 – Σεπτέμβριος 2017
   Ερευνητικό Θέμα: Μεταβολικές διαταραχές σε υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά στην Ελλάδα
  • Μαρία Ιωάννου, BSc (BSc 2014, Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας): Σεπτέμβριος 2015 – Σεπτέμβριος 2017
   Ερευνητικό Θέμα: Η συχνότητα της υποβιταμίνωσης D σε υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά και εφήβους
  • Σοφία Οικονόμου, BSc (BSc 1994, Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Πάτρας): Σεπτέμβριος 2015 – Σεπτέμβριος 2017
   Ερευνητικό Θέμα: Συχνότητα πρώιμης και ενωρίς ήβης σε υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά
  • Σοφία-Μαρία Γενιτσαρίδη, MD (MD 2012, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών): Σεπτέμβριος 2015 – Σεπτέμβριος 2017
   Ερευνητικό Θέμα: Ο ρόλος της διατροφής και της άσκησης στην πρόληψη και αντιμετώπιση της υπερβαρότητας και παχυσαρκίας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία