Έρευνα

Η ερευνητική δραστηριότητα της κ. Χαρμανδάρη επικεντρώνεται κυρίως σε παθήσεις του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων, στα γλυκοκορτικοειδή και τους μοριακούς μηχανισμούς δράσης τους, καθώς και στην παχυσαρκία. Συμπεριλαμβάνει ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στην Κλινική Έρευνα, Μεταφραστική Έρευνα και Βασική Έρευνα στην Μοριακή Ενδοκρινολογία και Κυτταρική Βιολογία.

Η κλινική έρευνα εστιάζεται κυρίως στην Συγγενή Υπερπλασία των Επινεφριδίων, την Επινεφριδιακή Ανεπάρκεια, τον Πρωτοπαθή Υπεραλδοστερονισμό, το σύνδρομο Cushing και την Παχυσαρκία. Η βασική έρευνα στην Μοριακή Ενδοκρινολογία και Κυτταρική Βιολογία εστιάζεται κυρίως στην Πρωτοπαθή Γενικευμένη Αντίσταση και Υπερευαισθησία στα Γλυκοκορτικοειδή, καθώς και στους μοριακούς μηχανισμούς δράσης των γλυκοκορτικοειδών.

Η κ. Χαρμανδάρη συμμετέχει ενεργά στην υποβολή ερευνητικών προγραμμάτων για χρηματοδότηση από την Ευρώπη ή/και την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας έχοντας εξασφαλίσει συνολικά κονδύλια ύψους 2,477,000 Ευρώ. Ως Επιστημονική Υπεύθυνη ερευνητικών προγραμμάτων, προσέλκυσε χρηματοδότηση 1,822,000 Ευρώ, ενώ ως Επιστημονική Συνυπεύθυνη προσέλκυσε χρηματοδότηση 655,000 Ευρώ

Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα:

  Τρέχοντα - [2]

 1. Χαρμανδάρη Ε (Επιστημονική Υπεύθυνη, Συντονίστρια Έργου). Datamed. Artificial Intelligence Algorithms for Personalized Management of Obesity in Childhood and Adolescence - Operational Programme Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation 2014-2020 (EPAnEK) – (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ Τ1ΕΔΚ-01386) – 600,000 Ευρώ. Χρονική διάρκεια: 2018 – 2021.
 2. Δελόπουλος Α (Επιστημονικός Υπεύθυνος), Χαρμανδάρη Ε (Επιστημονική Συνυπεύθυνη). Big data against childhood Obesity – H2020-SC1-2016-2017 (H2020-SC1-2016-CNECT) – 3,800,000 Ευρώ. Χρονική διάρκεια: 2017 – 2020.
  Ολοκληρωμένα - [7]

 1. Χαρμανδάρη Ε (Επιστημονική Υπεύθυνη, Συντονίστρια Έργου). Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας στην παιδική και Εφηβική Ηλικία – Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, Υπουργείο Υγείας, Αθήνα, Ελλάδα – 1,000,000 Ευρώ. Χρονική διάρκεια: 2013 – 2015.
 2. Χρούσος ΓΠ (Επιστημονικός Υπεύθυνος), Χαρμανδάρη Ε (Επιστημονική Συνυπεύθυνη, Συντονίστρια Έργου). Μοριακοί μηχανισμοί και κλινικές επιπτώσεις της δράσης του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών – ΘΑΛΗΣ, ΕΣΠΑ – Υπουργείο Παιδείας, Αθήνα, Ελλάδα – 600,000 Ευρώ. Χρονική διάρκεια: 2011 – 2015.
 3. Χαρμανδάρη Ε (Επιστημονική Υπεύθυνη, Συντονίστρια Έργου). Μοριακοί μηχανισμοί που καθορίζουν την ευαισθησία των ιστών στα Γλυκοκορτικοειδή – Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – 5,000 Ευρώ. Χρονική διάρκεια: 2013 – 2015.
 4. Χαρμανδάρη Ε (Επιστημονική Υπεύθυνη, Συντονίστρια Έργου). Μοριακοί μηχανισμοί των μη γενωμικών δράσεων των Γλυκοκορτικοειδών – Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – 5,000 Ευρώ. Χρονική διάρκεια: 2011 – 2012.
 5. Χρούσος ΓΠ (Επιστημονικός Υπεύθυνος) Χαρμανδάρη Ε (Επιστημονική Συνυπεύθυνη, Συντονίστρια Έργου). Μοριακοί μηχανισμοί δράσης του μεμβρανικού υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών – ΗΠΑΚΛΕΙΤΟΣ – Υπουργείο Παιδείας, Αθήνα, Ελλάδα – 45,000 Ευρώ. Χρονική διάρκεια: 2010 – 2013.
 6. Χρούσος ΓΠ (Επιστημονικός Υπεύθυνος) Χαρμανδάρη Ε (Επιστημονική Συνυπεύθυνη, Συντονίστρια Έργου). Gas5 και Παχυσαρκία – Υπουργείο Υγείας, Αθήνα, Ελλάδα – 10,000 Ευρώ. Χρονική διάρκεια: 2009 - 2010.
 7. Χαρμανδάρη Ε (Επιστημονική Συνυπεύθυνη, Συντονίστρια Έργου). ENTER Grant - Λειτουργικός Χαρακτηρισμός των Μεταλλάξεων F737L και D401H του Ανθρώπινου Γλυκοκορτικοειδικού Υποδοχέα άλφα (hGRα), οι οποίες συνοδεύονται από Γενικευμένη Αντίσταση στα Γλυκοκορτικοειδή – ENTER Grant – Ευρωπαϊκή ΄Ενωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία ΄Ερευνας και Τεχνολογίας – 78,000 Ευρώ. Χρονική Διάρκεια: 2007 – 2009.

Ακολουθούν περισσότερες λεπτομέρειες για συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα: