Κλινική Έρευνα, Μεταφραστική Έρευνα και Βασική Έρευνα στην Μοριακή Ενδοκρινολογία και Κυτταρική Βιολογία

Δρ. Ευαγγελία Χαρμανδάρη

MD, MSc, PhD, MRCP(UK), CCST(UK)
Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας
Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Α’ Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”

Η ερευνητική δραστηριότητα της κ. Χαρμανδάρη επικεντρώθηκε κυρίως σε παθήσεις του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων, στα γλυκοκορτικοειδή και τους μοριακούς μηχανισμούς δράσης τους, καθώς και στις διαταραχές αύξησης και στην παχυσαρκία. Συμπεριλαμβάνει ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στην Κλινική Έρευνα, Μεταφραστική Έρευνα και Βασική Έρευνα στην Μοριακή Ενδοκρινολογία και Κυτταρική Βιολογία.

Η Κλινική της Έρευνα εστιάζεται κυρίως στην Συγγενή Υπερπλασία των Επινεφριδίων, την Επινεφριδιακή Ανεπάρκεια, τον Πρωτοπαθή Υπεραλδοστερονισμό, το σύνδρομο Cushing, τις διαταραχές αύξησης και την Παχυσαρκία. Επίσης, μελέτησε την επίδραση του στρες στον άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων σε μια μεγάλη ομάδα ασθενειών με αντίστοιχες διαταραχές. Τα τελευταία δέκα χρόνια, στην ερευνητική της δραστηριότητα έχει συμπεριλάβει και την μελέτη της παχυσαρκίας, η οποία έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα δημόσιας υγείας του 21ου αιώνα.

Η Βασική της Έρευνα στην Μοριακή Ενδοκρινολογία και Κυτταρική Βιολογία εστιάζεται κυρίως στην Πρωτοπαθή Γενικευμένη Αντίσταση και Υπερευαισθησία στα Γλυκοκορτικοειδή, καθώς και στους μοριακούς μηχανισμούς δράσης των γλυκοκορτικοειδών.

Η ερευνητική της δουλειά οδήγησε σε 349 δημοσιεύσεις (113 σε διεθνή περιοδικά του SCI, 9 σε περιοδικά εκτός SCI, 1 βιβλίο, 56 ανασκοπήσεις σε ξενόγλωσσα βιβλία, 133 δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, και 37 δημοσιεύσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων). Το σύνολο των δημοσιεύσεων αυτών έχουν Συντελεστή Απήχησης (IF, impact factor) 717 και έλαβαν 7300 Βιβλιογραφικές Αναφορές σύμφωνα με το Google Scholar (H index = 41, i10 index = 79).

Τιμήθηκε για την έρευνά της με το βραβείο ‘Henning Andersen Prize’ της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας (European Society for Pediatric Endocrinology, ESPE), καθώς και πολλά βραβεία της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής και της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. Τέλος έχει λάβει χρηματοδότηση 1,680,000.00 Ευρώ ως κύρια Ερευνήτρια και 790,000 Ευρώ ως συνεργαζόμενη Ερευνήτρια τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Ευρώπη για την υλοποίηση Ερευνητικών Προγραμμάτων.

Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα

Τρέχοντα:

1. Χαρμανδάρη Ε (Επιστημονική Υπεύθυνη, Συντονίστρια Έργου). Datamed. Artificial Intelligence Algorithms for Personalized Management of Obesity in Childhood and Adolescence – Operational Programme Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation 2014-2020 (EPAnEK) – (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ Τ1ΕΔΚ-01386) – 600,000 Ευρώ. Χρονική διάρκεια: 2018 – 2021.

2. Ντελόπουλος Α (Επιστημονικός Υπεύθυνος), Χαρμανδάρη Ε (Επιστημονική Συνυπεύθυνη). Big data against childhood Obesity – H2020-SC1-2016-2017 (H2020-SC1-2016-CNECT) – 3,800,000 Ευρώ. Χρονική διάρκεια: 2017 – 2020.

Ολοκληρωμένα:

1. Χαρμανδάρη Ε (Επιστημονική Υπεύθυνη, Συντονίστρια Έργου). Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας στην Παιδική και Εφηβική Ηλικία – Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, Υπουργείο Υγείας, Αθήνα, Ελλάδα – 1,000,000 Ευρώ. Χρονική διάρκεια: 2012 – 2014.

2. Χρούσος ΓΠ (Επιστημονικός Υπεύθυνος), Χαρμανδάρη Ε (Επιστημονική Συνυπεύθυνη, Συντονίστρια Έργου). Μοριακοί μηχανισμοί και κλινικές επιπτώσεις της δράσης του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών – ΘΑΛΗΣ, ΕΣΠΑ – Υπουργείο Παιδείας, Αθήνα, Ελλάδα – 600,000 Ευρώ. Χρονική διάρκεια: 2011 – 2015.

3. Χαρμανδάρη Ε (Επιστημονική Υπεύθυνη, Συντονίστρια Έργου). Μοριακοί μηχανισμοί που καθορίζουν την ευαισθησία των ιστών στα Γλυκοκορτικοειδή – Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – 5,000 Ευρώ. Χρονική διάρκεια: 2013 – 2015.

4. Χαρμανδάρη Ε (Επιστημονική Υπεύθυνη, Συντονίστρια Έργου). Μοριακοί μηχανισμοί των μη γενωμικών δράσεων των Γλυκοκορτικοειδών – Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – 5,000 Ευρώ. Χρονική διάρκεια: 2011 – 2012.

5. Χρούσος ΓΠ (Επιστημονικός Υπεύθυνος) Χαρμανδάρη Ε (Επιστημονική Συνυπεύθυνη, Συντονίστρια Έργου). Μοριακοί μηχανισμοί δράσης του μεμβρανικού υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών – ΗΠΑΚΛΕΙΤΟΣ – Υπουργείο Παιδείας, Αθήνα, Ελλάδα – 45,000 Ευρώ. Χρονική διάρκεια: 2010 – 2013.

6. Χρούσος ΓΠ (Επιστημονικός Υπεύθυνος) Χαρμανδάρη Ε (Επιστημονική Συνυπεύθυνη, Συντονίστρια Έργου). Gas5 και Παχυσαρκία – Υπουργείο Υγείας, Αθήνα, Ελλάδα – 1,000,000 Ευρώ. Χρονική διάρκεια: 2009 – 2010.

7. Χαρμανδάρη Ε (Επιστημονική Συνυπεύθυνη, Συντονίστρια Έργου). ENTER Grant – Λειτουργικός Χαρακτηρισμός των Μεταλλάξεων F737L και D401H του Ανθρώπινου Γλυκοκορτικοειδικού Υποδοχέα άλφα (hGRα), οι οποίες συνοδεύονται από Γενικευμένη Αντίσταση στα Γλυκοκορτικοειδή – ENTER Grant – Ευρωπαϊκή ΄Ενωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία ΄Ερευνας και Τεχνολογίας – 78,000 Ευρώ. Χρονική Διάρκεια: 2007 – 2009.

Ακολουθούν περισσότερες λεπτομέρειες για συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα:

1. Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας στην Παιδική και Εφηβική Ηλικία (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ-MIS: 370545)

2. Συγγενής Υπερπλασία των Επινεφριδίων

3. Η Επίδραση του Στρες στον Άξονα Υποθαλάμου-Υπόφυσης-Επινεφριδίων

4. Πρωτοπαθής Γενικευμένη Αντίσταση και Υπερευαισθησία στα Γλυκοκορτικοειδή

5. Γλυκοκορτικοειδή – Σύνθεση και Μοριακοί Μηχανισμοί Δράσης