Παρουσιάσεις σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια – Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων

Δρ. Ευαγγελία Χαρμανδάρη

MD, MSc, PhD, MRCP(UK), CCST(UK)
Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας
Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Α’ Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”

Παρουσιάσεις σε Διεθνή Συνέδρια – Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

2020

133. Diou C, Sarafis I, Papapanagiotou V, Alagialoglou L, Lekka I, Filos D, Stefanopoulos L, Kilintzis V, Maramis C, Karavidopoulou Y, Maglaveras N, Ioakimidis I, Charmandari E, Kassari P, Tragomalou A, Mars M, Nguyen TAN, Kechadi T, O’Donnell S, Doyle G, Browne S, O’ Malley G, Heimeier R, Riviou K, Koukoula E, Filis K, Chassapidou M, Pagkalos I, Ferri D, Perez I, Delopoulos A. BigO: A public health decision support system for measuring obesogenic behaviors of children in relation to their local environment. Oral presentation at the 42nd Annual International Conferences of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society in conjunction with the 43rd Annual Conference of the Canadian Medical and Biological Engineering Society, Montréal, Québec, Canada (July 20-24, 2020).

132. Kassari P, Billiris A, Karanikas H, Thireos E, Drakoulis N, Manios I, Charmandari E. PEDOBESITY: Development of Intelligent Multi-level Information Systems and Specialized Artificial Intelligence Algorithms for Personalized Management of Obesity in Childhood and Adolescence. Poster presentation at the European and International Congress on Obesity (ECO-ICO), Dublin, Ireland (May 17-20, 2020).

131. Tragomalou A, Kassari P, Ioakeimidis I, Filis K, Theodoropoulou E, Lymperopoulos G, Perez Cuevas I, Karavidopoulou Y, Diou C, Maramis C, Lekka E, Maglaveras N, Delopoulos A, Charmandari E. BigO: Novel technologies for the management of childhood obesity – The case of a clinical pilot study in Greece. Poster presentation at the European and International Congress on Obesity (ECO-ICO), Dublin, Ireland (May 17-20, 2020).

2019

130. Michalopoulou M, Vlachopapadopoulou E, Tsoutsoulopoulou K, Dikaiakou E, Michalacos S, Charmandari E, Chrousos GP, Manios Y, Moschonis G (2019) Assessment of the effectiveness of a computerized decision-support tool(CDST) for health professionals for the prevention and treatment of childhood obesity. Oral presentation at the 29th European Childhood Obesity Group (ECOG) Meeting, Katowise, Poland (November 16 – 20, 2019).

129. Kassari P, Billiris A, Karanikas H, Thireos E, Drakoulis N, Manios I, Charmandari E. PEDOBESITY: Development of a novel electronic platform for personalized management of obesity in childhood and adolescence. Poster presentation at the 29th European Childhood Group Meeting, Katowise, Poland (November 16 – 20, 2019).

128. Kassari P, Billiris A, Karanikas H, Thireos E, Drakoulis N, Manios I, Charmandari E. PEDOBESITY: Development of intelligent multi-level information systems and specialized artificial intelligence algorithms for personalized management of obesity in childhood and adolescence. Poster presentation at the 58th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Vienna, Austria (September 19 – 21, 2019).

127. Tragomalou A, Kosti E, Sveroni K, Loukopoulou S, Binou M, Kourlaba G, Papadopoulou M, Kassari, Charmandari E. Assessment of cardiac function in obese children and adolescents with metabolic syndrome. Poster presentation at the 58th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Vienna, Austria (September 19 – 21, 2019).

126. Kassari P, Billiris A, Karanikas H, Thireos E, Drakoulis N, Manios Y, Charmandari E. PEDOBESITY: A novel eloctronic application for the personalized management of overweight and obesity in childhood and adolescence. Oral presentation at the 1st International Congress of Childhood Welfare, Athens, Greece (July 5-6, 2019).

125. Tragomalou A, Kassari P, Ioakeimidis I, Filis, K, Theodoropoulou E, Limberopoulos G, Perez Cuevas Ι, Karavidopoulou G, Diou C, Maramis C, Lekka E, Maglaveras N, Delopulos A, Charmandari E. BigO: Big Data against Childhood Obesity – A clinical pilot study. Oral presentation at the 1st International Congress of Childhood Welfare, Athens, Greece (July 5-6, 2019).

124. Fylaktou E, Sertedaki A, Charmandari E. Molecular analysis of CYP21A2 gene in 100 patients with Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH) due to 21-hydroxylase deficiency. Poster presentation at the European Human Genetics Conference, Gothenburg, Sweden (June 15 – 18, 2019).

123. Maramis C, Ioakeimidis I, Kilintziz V, Stefanopoulos L, Lekka E, Papapanagiotou V, Diou C, Delopoulos A, Kassari P, Charmandari E, Manglaveras N. Developing a novel citizen scientist smartphone app for collecting behavioral and affective data from children populations. Oral presentation at the IEEE-EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics, Chicago, Illinois, USA (May 19-22, 2019).

122. Panagiotopoulou K, Koliopoulou V, Pergantou H, Dettoraki A, Michalopoulou A, Politi D, Stamati I, Charmandari E, Platokouki H. Quality of life of children with hemophilia in Greece. Poster presentation at the 12th Annual Congress of the European Association of Hemophilia and Allied Disorders (EAHAD), Prague, Czech Republic (February 6 – 8, 2019).

2018

121. Papageorgiou L, Papakonstantinou E, Constantinos S, Raftopoulou S, Mitsis T, Nicolaides NC, Eliopoulos E, Charmandari E, Chrousos GP, Vlachakis D. An updated evolutionary study in Glucocorticoid receptors; insights from a comprehensive phylogenetic, SNP’s and mutation’s analysis of the Nuclear receptors family. Poster presentation at the 57th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Athens, Greece (September 27 – 29, 2018).

120. Giannios C, Nicolaides NC, Farakla I, Papadopoulos G, Gennitsaridi S, Karampatsou S, Kolaitis G, Chrousos GP, Charmandari E. The effect of vitamin D supplementation on metabolic syndrome parameters in overweight and obese children and adolescents in Greece. Poster presentation at the 57th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Athens, Greece (September 27 – 29, 2018).

119. Diou C, Ioakeimidis I, Charmandari E, Kassari P, Lekka I, Mars M, Bergh C, Doyle G, O’ Malley G, Heimeier R, Lindroos AK, Sotiriou S, Koukoula E, Guillen S, Lymperopoulos G, Maglaveras N, Delopoulos A. Big data against childhood obesity. Poster presentation at the 57th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Athens, Greece (September 27 – 29, 2018).

118. Vasilakis IA, Kazakou P, Kogia C, Karaflou M, Chrousos GP, Charmandari E. A rare case of ACTH- independent Cushing’s syndrome due to bilateral micronodular adrenal hyperplasia and myoclonic dystonia. Poster presentation at the 57th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Athens, Greece (September 27 – 29, 2018).

117. Karampatsou SI, Genitsaridi SM, Papageorgiou I, Charmandari E. The role of fibroblast-growth factor 21 and irisin in the pathogenesis of obesity in childhood and adolescence. Poster presentation at the 57th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Athens, Greece (September 27 – 29, 2018).

116. Sertedaki A, Marinakis N, Nicolaides NC, Chrousos G, Charmandari E. Whole Exome Sequencing in patients with Primary Generalized Glucocorticoid Resistance identifies a novel TRIM28 gene mutation (p.R230X). Oral presentation at the 57th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Athens, Greece (September 27 – 29, 2018).

115. Genitsaridi S, Karampatsou S, Papageorgiou I, Mantzou A, Paltoglou G, Kourkouti C, Papathanasiou C, Kassari P, Nicolaides NC, Charmandari E. Hair cortisol concentrations in overweight and obese children and adolescents. Poster presentation at the 57th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Athens, Greece (September 27 – 29, 2018).

114. Nicolaides NC, Kyritsi EM, Foutadakis S, Vatselas G, Lamprokostopoulou A, Stefa A, Sertedaki A, Thanos D, Chrousos GP, Charmandari E. (2018) Generalized Glucocorticoid Hypersensitivity Syndrome: From clinical manifestations and endocrinologic evaluation to transcriptomic analysis. Poster presentation at the 57th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Athens, Greece (September 27 – 29, 2018).

113. Nicolaides NC, Ioannidi MK, Koniari E, Sertedaki A, Klapa MI, Chrousos GP, Charmandari E. (2018) Untargeted plasma metabolomics in subjects with differences in tissue glucocorticoid sensitivity identifies a novel metabolic signature. Oral presentation at the 57th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Athens, Greece (September 27 – 29, 2018).

112. Charmandari E, Michalakos S, Sakellariou D, Koledova E, Chrousos G. (2018) Adherence and long-term outcomes of therapy in pediatric subjects in Greece using easypod™ electromechanical device for growth hormone treatment: the Phase IV multicenter Easypod™ Connect Observational Study (ECOS). Poster presentation at the 57th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Athens, Greece (September 27 – 29, 2018).

2016

111. Vardas K, Ilia S, Sertedaki A,  Charmandari E, Stratakis CA, Briassouli Ε, Goukos D, Psarra K, Botoula E, Tsagarakis S, Mageira E, Routsi C, Nanas S, Briassoulis G. Glucocorticoid receptor expression is higher in patients with sepsis and non-survivors, and is related to cortisol heat-shock proteins and cytokines. Poster Presentation at the 29th Annual Congress European Society of Intensive Care Medicine, Milan, Italy (October 1-5, 2016).

110. Sertedaki A, Polyzos A, Nicolaides NC, Thanos D, Charmandari E. Transient Generalized Glucocorticoid Hypersensitivity Syndrome. E-Poster presentation at the 55th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Paris, France (September 10 – 12, 2016).

109. Kyritsi EM, Nicolaides NC, Lamprokostopoulou A, Xaidara A, Georgiadou E, Dimitropoulou V, Stefa A, Sertedaki A, Chrousos GP, Charmandari E. Transient Generalized Glucocorticoid Hypersensitivity Syndrome. E-Poster presentation at the 55th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Paris, France (September 10 – 12, 2016).

108. Vlachakis D, Nicolaides NC, Papageorgiou L, Lamprokostopoulou A, Charmandari E. Tracing the Glucocorticoid Receptor evolutionary pedigree: insights from a comprehensive phylogenetic analysis of the full NR super-family. Oral presentation at the 55th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Paris, France (September 10 – 12, 2016).

107. Bacopoulou F, Kolias E, Aravantinos L, Mantzou A, Doulgeraki A, Spanoudi F, Deligeoroglou E, Charmandari E. Randomized controlled study comparing vitamin D and omega 3-fatty acids supplementation in adolescents with polycystic ovary syndrome. E-Poster presentation at the 55th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Paris, France (September 10 – 12, 2016).

106. Kassari P, Papaioannou P, Billiris A, Karanikas H, Eleftheriou S, Thireos E, Manios Y, Chrousos GP, Charmandari E. =e-Health: A National Registry and Therapeutic Algorithm for the Prevention and Management of Overweight and Obesity in Childhood and Adolescence in Greece. E-Poster presentation at the 55th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Paris, France (September 10 – 12, 2016).

105. Lamprokostopoulou A, Varela A, Katsimpoulas M, Dimitriou C, Athanasiadis N, Soultou E, Stefa A, Mavroides M, Davos CH, Chrousos GP, Kino T, Georgopoulos S, Charmandari E. Impaired cardiac function in a mouse model of Generalized Glucocorticoid Resistance. Oral presentation at the 55th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Paris, France (September 10 – 12, 2016).

104. Nicolaides NC, Polyzos A, Koniari E, Lamprokostopoulou A, Golfinopoulou E, Papathanasiou C, Sertedaki A, Thanos D, Charmandari E. Transcriptomic analysis in healthy subjects with differences in tissue sensitivity to glucocorticoids identifies novel disease-associated genes. Oral presentation at the 55th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Paris, France (September 10 – 12, 2016).

103. Stavrou S, Nicolaides NC, Papageorgiou I, Papadopoulou P, Terzioglou E, Darviri C, Chrousos GP, Charmandari E. The effectiveness of a stress management intervention program in the management of overweight and obesity in childhood and adolescence. E-Poster presentation at the 55th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Paris, France (September 10 – 12, 2016).

102. Stefa A, Lamprokostopoulou A, Kontogeorgou A, Briana D, Malamitsi-Puchner A, Tsitsilonis O, Gagos S, Charmandari E. The effect of intrauterine stress on leukocyte telomere length in newborns. E-Poster presentation at the 55th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Paris, France (September 10 – 12, 2016).

101. Genitsaridi S, Karampatsou S, Papageorgiou I, Papadopoulos G, Farakla I, Koui E, Georgiou A, Romas S, Terzioglou E, Papathanasiou C, Kassari P, Giannios C, Nicolaides NC, Manios Y, Charmandari E. A comprehensive and multidisciplinary management plan is extremely effective at reducing the prevalence of overweight and obesity in childhood and adolescence. E-Poster presentation at the 55th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Paris, France (September 10 – 12, 2016).

100. Georgiou A, Karampatsou S, Genitsaridi S, Nikolaou M, Farakla I, Papadopoulos G, Giannios C, Papageorgiou I, Βoleti O, Koui E, Tsoutsoulopoulou K, Manios Y, Charmandari E. Dietary habits of children and adolescents attending an Out-patient Clinic for the Prevention and Management of Overweight and Obesity in Greece. E-Poster presentation at the 55th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Paris, France (September 10 – 12, 2016).

99. Charmandari E. Adrenals – Yearbook of Pediatric Endocrinology. Oral presentation at the 55th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Paris, France (September 10 – 12, 2016).

2015

98. Charmandari E, Hindmarsh PC. Variation in absorption and half-life of Hydrocortisone: A need to consider plasma terminal half-life in dosing schedules. E-Poster presentation at the 43rd Annual Meeting of the British Society for Paediatric Endocrinology and Diabetes, Sheffield, UK (November 25-27, 2015).

97. Charmandari E, Hindmarsh PC. Discordance between the cortisol dose for replacement and that required for suppression of Androstenedione (A4) and 17-hydroxyprogesterone (17-OHP) in Congenital Adrenal Hyperplasia. E-Poster presentation at the 43rd Annual Meeting of the British Society for Paediatric Endocrinology and Diabetes, Sheffield, UK (November 25-27, 2015).

96. Charmandari E. Adrenals – Yearbook of Pediatric Endocrinology. Oral presentation at the 54th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Barcelona, Spain (October 1-3, 2015).

95. Giannios C, Farakla I, Papadopoulos G, Koniari E, Papathanasiou C, Kassari P, Charmandari E. Increased prevalence of 25-hydroxyvitamin D insufficiency and deficiency among overweight and obese children and adolescents in Greece. E-Poster presentation at the 54th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Barcelona, Spain (October 1-3, 2015).

94. Koltsida G, Farakla I, Papanikolaou A, Kolaitis G, Mantzou E, Charmandari E. Carriers of 21- Hydroxylase Deficiency Demonstrate Increased Psychological Vulnerability to Stress. Mini-Poster (Oral) and E-Poster presentation at the 54th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Barcelona, Spain (October 1-3, 2015).

93. Papadopoulos G, Farakla I, Bakopoulou S, Giannios C, Koui E, Georgiou A, Romas S, Terzioglou E, Koniari E, Papathanasiou C, Kassari P, Nicolaides N, Critselis E, Manios Y, Charmandari E. The Effectiveness of a Comprehensive and Personalized Plan of Action in the Prevention and Management of Overweight and Obesity in Childhood and Adolescence. E-Poster presentation at the 54th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Barcelona, Spain (October 1-3, 2015).

92. Nicolaides NC, Skyrla E, Vlachakis D, Psarra AMG, Sertedaki A, Kossida S, Charmandari E. The Natural Mutant Receptor hGRαT556I Causes Primary Generalized Glucocorticoid Resistance Through Decreased Affinity for the Ligand and Impaired Interaction with the GRIP1 Coactivator. E-Poster presentation at the 54th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Barcelona, Spain (October 1-3, 2015).

91. Kassari P, Papaioannou P, Charmandari E. A Systemic Approach for the Management of the Program entitled ‘Development of a National System for the Prevention and Management of Overweight and Obesity in Childhood and Adolescence in Greece’. E-Poster presentation at the 54th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Barcelona, Spain (October 1-3, 2015).

90. Davies P, Luczay A, Charmandari E, Kirk J, Kim HS, Kostalova L, Nicolino M, Borkenstein M, Rodriguez Arnao MD, Calzada-León R, Norgren S, VanderMeulen J, Loche S, Belgorosky A, Du M, Stoyanov G, Koledova E, Zhao, Lebl J. The Easypod™ Connect Observational Study (ECOS): results from the 2014 interim analysis. Poster presentation at the 96th Endocrine Society Annual Meeting, San Diago, CA, USA.

2014

89. Giannios C, Farakla I, Papadopoulos G, Bakopoulou I, Nicolaides NC, Papathanasiou C, Drakopoulou M, Chrousos GP, Charmandari E. The prevalence of 25-hydroxyvitamin D insufficiency and deficiency among overweight and obese children and adolescents in Greece. Power-point Oral presentation at the 53rd European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Dublin, Ireland (September 18-20, 2014).

88. Lamprokostopoulou A, Moschonis G, Manios I, Chrousos GP, Charmandari E,.. Obesity in childhood and adolescence is associated with decreased leucocyte telomere length. Oral presentation at the 53rd European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Dublin, Ireland (September 18-20, 2014).

87. Fragouli T, Sertedaki A, Farakla I, Nicolaides NC, Drakopoulou M, Papassotiriou I, Chrousos GP, Charmandari E. Expression levels of the Growth-arrest-specific transcript 5 (Gas5) in overweight and obese children and adolescents. Poster presentation at the 53rd European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Dublin, Ireland (September 18-20, 2014).

86. Farakla I, Papadopoulos GE, Koui E, Arditi J, Moutsatsou P, Drakopoulou M, Papasotiriou I, Chrousos GP, Charmandari E. The effect of honey on plasma glucose and insulin concentrations in obese prepubertal girls. Poster presentation at the 53rd European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Dublin, Ireland (September 18-20, 2014).

85. Nicolaides NC, Roberts ML, Kino T, Katsantoni E, Sertedaki A, Chrousos GP, Charmandari E. Molecular mechanisms of nongenomic glucocorticoid actions: The role of human glucocorticoid receptor S-Palmitoylation. Oral presentation at the 53rd European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Dublin, Ireland (September 18-20, 2014).

84. Nicolaides NC, Vlachakis D, Sertedaki A, Kossida S, Chrousos1 GP, Charmandari E. Functional characterization of a novel heterozygous point mutation in the human glucocorticoid receptor gene causing Primary Generalized Glucocorticoid Resistance. Poster presentation at the 53rd European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Dublin, Ireland (September 18-20, 2014).

83. Nicolaides NC, Lamprokostopoulou A, Polyzos A, Kino T, Katsantoni E, Triantafyllou P, Christophoridis A, Katzos G, Drakopoulou M, Sertedaki A, Chrousos GP, Charmandari E. Transient Generalized Glucocorticoid Hypersensitivity: Clinical manifestations, endocrinologic evaluation and transcriptomic profile: The potential role of NF-κB. Poster presentation at the 53rd European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Dublin, Ireland (September 18-20, 2014).

82. Charmandari E. Adrenals – Yearbook of Pediatric Endocrinology. Oral presentation at the 53rd European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Dublin, Ireland (September 18-20, 2014).

81. Charmandari E. Congenital Adrenal Hyperplasia. Oral (Symposium) presentation at the 53rd European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Dublin, Ireland (September 18-20, 2014).

80. Sertedaki A, Markou A, Kaltsas G, Androulakis I, Pappa T, Gouli A, Papanastasiou L, Zacharoulis A, Karavidas A, Ragkou D, Vlachakis D, Kossida S, Campanac E, Hoffman DA, De La Luz M, Xekouki P, Stratakis CA, Charmandari E, Chrousos GP, Piaditis GP. Mutations of the KCNJ5 gene in patients with hypertension and increased aldosterone response to ACTH. Power-point Preview presentation at the 95th Endocrine Society Annual Meeting, Chicago, IL, USA.

79. Nicolaides NC, Geer EB, Vlachakis D, Sertedaki A, Bacopoulou I, Kossida S, Chrousos GP, Charmandari E. (2014) A novel point mutation of the human glucocorticoid receptor gene causes Primary Generalized Glucocorticoid Resistance through reduced flexibility of helix 10 of the ligand-binding domain of the receptor and decreased affinity for the ligand. Poster presentation at the 95th Endocrine Society Annual Meeting, Chicago, IL, USA.

2013

78. Sertedaki A, Markou A, Piaditis G, Chrousos GP, Charmandari E. Mutations of the KCNJ5 gene in patients with hypertension and increased aldosterone response to ACTH. Poster presentation at the 9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, Milan, Italy (September 19 – 22, 2013).

77. Sertedaki A, Nicolaides NC, Chrousos GP, Charmandari E. A novel mutation of the human glucocorticoid receptor (hGR) gene causing mild Primary Generalized Glucocorticoid Resistance. Poster presentation at the 9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, Milan, Italy (September 19 – 22, 2013).

76. Nicolaides NC, Sertedaki A, Chrousos GP, Charmandari E.Molecular mechanisms of action of the natural human glucocorticoid receptor (hGR) mutant hGRαT556I causing Primary Generalized Glucocorticoid Resistance. Poster presentation at the 9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, Milan, Italy (September 19 – 22, 2013).

75. Davies PSW, Kirk J, Lebl J, Luczay A, VanderMeulen J, Loche S, Norgren S, Kostalova L, Kim HS, Nicolino M, Charmandari E, Zieschang J, Stoyanov G. The easypodTM connect observational study (ECOS): adherence to recombinant human growth hormone (rhGH) therapy in younger and older children. Poster presentation at the 9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, Milan, Italy (September 19 – 22, 2013).

74. Nicolaides NC, Geer E, Sertedaki A, Chrousos GP, Charmandari E. A novel point mutation in the ligand-binding domain of the human glucocorticoid receptor (hGR) gene causing Primary Generalized Glucocorticoid Resistance. Oral presentation at the 9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, Milan, Italy (September 19 – 22, 2013).

73. Charmandari E, Zhang M, Gontijo Silveira L, Chrousos GP, Sertedaki A, Latronico AC, Segaloff DL. A case of Leydig cell hypoplasia associated with two distinct homozygous mutations of the human Luteinizing Hormone/Chorionic Gonadotropin receptor that include a novel mutation with unusual functional properties. Oral presentation at the 9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, Milan, Italy (September 19 – 22, 2013).

72. Charmandari E. (2013) Adrenals – Yearbook of Pediatric Endocrinology. Oral presentation at the 9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, Milan, Italy (September 19 – 22, 2013).

71. Hurt DE, Mayama T, Charmandari E, Kino T. Structural analysis on the ligand-binding domain of the known pathologic glucocorticoid receptors reveals structure-function link in its ligand-binding pocket and activation function (AF)-2. Poster presentation at the 94th Endocrine Society Annual Meeting, San Francisco, CA, USA.

70. Charmandari E. Adrenals – Yearbook of Pediatric Endocrinology. Oral presentation at the joint 51st European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Leipzig, Germany.

69. Charmandari E. 2012 Working Party on ‘Disorders of Sex Development’ (DSD): Evaluation report. Oral presentation at the joint 51st European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Leipzig, Germany.

68. Nicolaides NC, Sertedaki A, Chrousos GP, Charmandari E. Molecular mechanisms of action of a novel point mutation of the human glucocorticoid receptor gene causing Primary Generalized Glucocorticoid Resistance. Poster prese§ntation at the joint 51st European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Leipzig, Germany.

67. Charmandari E, Katsantoni E, Triantafyllou P, Christophoridis A, Katzos G, Kino T, Nicolaides NC, Sertedaki A, Chrousos GP. Transient Generalized Glucocorticoid Hypersensitivity: Clinical manifestations and transcriptomics profile. Poster presentation at the joint 51st European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Leipzig, Germany.

66. Farakla I, Koui E, Arditi J, Moutsatsou P, Drakopoulou M, Papassotiriou I, Chrousos GP, Charmandari E. Comparative effects of oral honey versus glucose tolerance test solutions on circulating glucose and insulin concentrations in obese prepubertal girls. Poster presentation at the joint 51st European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Leipzig, Germany.

65. Roberts ML, Nicolaides NC, Kino T, Katsantoni E, Sertedaki A, Chrousos GP, Charmandari E. Functional characterization of a novel mutation in the human glucocorticoid receptor gene causing Primary Generalized Glucocorticoid Resistance. Oral presentation at the joint 51st European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Leipzig, Germany.

64. Nicolaides NC, Roberts ML, Kino T, Katsantoni E, Sertedaki A, Chrousos GP, Charmandari E. The Role of S-Palmitoylation of human glucocorticoid receptor in mediating the non-genomic actions of glucocorticoids. Poster presentation at the joint 51st European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Leipzig, Germany.

63. Charmandari E, Sertedaki A, Kino T, Merakou C, Hoffman D, Hutch MM, Hurt D, Lin L, Xekoiki P, Stratakis C, Chrousos GP. A novel point mutation in the KCNJ5 gene causing primary hyperaldosteronism and early onset autosomal dominant hypertension. Oral presentation at the joint 51st European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Leipzig, Germany.

62. Davies P, Borkenstein M, Charmandari E, Kim HS, Kirk J, Kostalova L, Lebl J, Loche S, Luczay A, Nicolino M, Norgren S, Rodriguez Arnao D, VanderMeulen J, Gasteyger C, Zieschang J, Zignani M; on behalf of the ECOS investigator group. Quantifying Adherence to Growth Hormone Treatment: The EasypodTM Connect Observational Study (ECOS) Poster presentation at the 93rd Endocrine Society Annual Meeting, Houston, TX, USA.

2011

61. Hindmarsh PC, Hill N, Dattani MT, Peters CJ, Charmandari E, Matthews DR. Deconvolution analysis of 24h serum cortisol profiles informs the amount and distribution of Hydrocortsione replacement therapy. Oral presentation at the 30th Meeting of the British Society for Paediatric Endocrinology and Diabetes, London, UK.

60. Charmandari E. Adrenals – Yearbook of Pediatric Endocrinology. Oral presentation at the joint 50th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Glasgow, United Kingdom.

59. Hindmarsh PC, Hill N, Dattani MT, Peters CJ, Charmandari E, Matthews DR. Deconvolution analysis of 24h serum cortisol profiles informs the amount and distribution of Hydrocortsione replacement therapy. Poster presentation at the joint 50th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Glasgow, United Kingdom.

58. Charmandari E. Primary Generalized Glucocorticoid Resistance and Hypersensitivity. Poster presentation at the joint 50th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Glasgow, United Kingdom.

57. Roberts ML, Kino T, Nicolaides NC, Katsantoni E, Sertedaki A, Charmandari E. Novel mechanisms of Primary Generalized Glucocorticoid Resistance or Chrousos Syndrome. Poster presentation at the joint 50th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Glasgow, United Kingdom.

56. Nicolaides NC, Geer E, Sertedaki A, Charmandari E. Novel mutation in glucocorticoid receptor gene causing Primary Generalized Glucocorticoid Resistance (Chrousos syndrome). Poster presentation at the joint 50th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Glasgow, United Kingdom.

55. Kino T, Charmandari E, Lambrou GI, Pavlaki A, Koide H, Ng SSM, Chrousos GP. Circadian CLOCK-mediated gene-specific regulation of peripheral glucocorticoid receptor transcriptional activity by acetylation in man. Oral presentation at the 92nd Endocrine Society Annual Meeting, Boston, MA, USA.

54. Charmandari E. (2011) Generalized glucocorticoid resistance and hypersensitivity states. Oral presentation at the 45th Annual Scientific Meeting of the European Society for Clinical Investigation, Heraklion, Crete, Greece.

2010

53. Charmandari E. Adrenals – Yearbook of Pediatric Endocrinology. Oral presentation at the joint 49th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Prague, Czech Republic.

52. Galata Z, Moschonis G, Makridakis M, Dimitraki P, Nicolaides NC, Chrousos GP, Manios Y, Vlahou A, Charmandari E. Plasma proteomic analysis in obese and overweight children. Oral presentation at the joint 49th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Prague, Czech Republic.

51. Galata Z, Moschonis G, Makridakis M, Dimitraki P, Nicolaides NC, Chrousos GP, Manios Y, Vlahou A, Charmandari E. Plasma proteomic analysis in obese and overweight children. Oral presentation at the 49th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Prague, Czech Republic.

2009

50. Galata Z, Moschonis G, Makridakis M, Dimitraki P, Nicolaides NC, Chrousos GP, Manios Y, Vlahou A, Charmandari E. Obese children demonstrate alterations in the expression of lipoproteins and coagulation factors in plasma proteomic analysis. Poster presentation at the joint Lawson Wilkins & European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, New York, USA.

49. Sertedaki A, Braatvedt G, Galata Z, Nicolaides NC, Chrousos GP, Charmandari E. A novel point mutation in the ligand-binding domain of the human glucocorticoid receptor gene causing Generalized Glucocorticoid Resistance. Poster presentation at the joint Lawson Wilkins & European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, New York, USA.

2008

48. Charmandari E, Kino T, Komianou E, Sertedaki A, Kassiou K, Chrousos GP. A novel point mutation in the DNA-binding domain of the human glucocorticoid receptor gene causing generalized glucocorticoid resistance. Poster presentation at the 90th Endocrine Society Annual Meeting, San Francisco, California, USA.

2007

47. Majumdar R, Feltbower R, Shapiro L, Arundel P, Charmandari E, Butler G, Alvi S. Incidence and aetiology of congenital hypothyroidism in Leeds, UK. Poster presentation at the 46th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Helsinki, Finland.

46. Charmandari E, Ichijo T, Jubiz W, Zachman K, Chrousos GP, Kino T. Identification of a novel, point mutation in the amino terminal domain of the human glucocorticoid receptor (hGR) gene enhancing glucocorticoid-mediated gene expression and molecular characterization of the mutant receptor hGRαD401H. Poster presentation at the 46th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Helsinki, Finland.

45. Arundel P, Alvi S, Barth J, Field H, Μajumdar R, Butler G, Charmandari E. Adrenocorticotropin hypersecretion and pituitary microadenoma in a child with adrenal hypoplasia congenita. Poster presentation at the 46th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Helsinki, Finland.

44. Charmandari E, Kino, T, Ichijo T, Zachman K, Chrousos GP. Novel causes of generalized glucocorticoid insensitivity: Lessons from the crystal structure of the ligand-binding domain of the human glucocorticoid receptor. Oral (Symposium) presentation at the 46th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Helsinki, Finland.

43. Charmandari E, Kino, T, Ichijo T, Chrousos GP. Generalized glucocorticoid insensitivity: Clinical phenotype and molecular mechanisms. Oral (Symposium) presentation at the 46th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Helsinki, Finland (Henning-Andersen Prize).

42. Charmandari E, Kino T, Ichijo T, Zachman K, Chrousos GP. Novel causes of generalized glucocorticoid insensitivity: Lessons from the crystal structure of the ligand-binding domain of the human glucocorticoid receptor. Poster presentation at the 89th Endocrine Society Annual Meeting, Toronto, Canada.

41. Charmandari E, Kino T, Ichijo T, Zachman K, Chrousos GP. A novel, point mutation in Helix 11 of the ligand-binding domain of the human glucocorticoid receptor gene and molecular characterization of the mutant receptor hGRαF737L. Poster presentation at the Society for Endocrinology Meeting, March 5-8 2007, Birmingham, UK.

2006

40. Charmandari E, Ichijo T, Jubiz W, Zachman K, Chrousos GP, Kino T. A novel point mutation in the amino terminal domain of the human glucocorticoid receptor gene enhances glucocorticoid-mediated gene expression. Poster presentation at the 88th Endocrine Society Annual Meeting, Boston, Massachusetts, USA.

39. Charmandari E, Kino T, Ichijo T, Jubiz W, Zachman K, Mejia L, Chrousos GP. A novel point mutation in Helix 11 of the ligand-binding domain of the human glucocorticoid receptor gene causing generalized glucocorticoid resistance. Poster presentation at the 88th Endocrine Society Annual Meeting, Boston, Massachusetts, USA.

2005

38. Michel-Calemard L, Charmandari E, Achermann J, Scordis N, Morel Y. Large rearrangements of the HSD17B3 gene: A new type of mutation responsible for 17β-HSD deficiency. Poster presentation at the ESPE/LWPES 7th Joint Meeting, Lyon, France.

37. Kino T, Souvatzoglou E, Charmandari E, Driggers P, Mayers C, Alatsatianos A, Manoli I, Westphal H, Chrousos GP, Segars JH. Brx, a cytoplasmic Rho family guanine nucleotide exchange factor, functions as a molecular hub to couple glucocorticoid and membrane receptor-initiated signals. Oral presentation at the 87th Endocrine Society Annual Meeting, San Diego, California, USA.

36. Kino T, Liou SH, Charmandari E, Chrousos GP. Pathologic natural human glucocorticoid receptor (GR) mutants and the natural GR isoform β demonstrate reduced motility inside the nucleus of living cells. Suggestion of decreased dynamic interactions with DNA and chromatin, transcriptional intermediate and proteasomal proteins. Oral presentation at the 87th Endocrine Society Annual Meeting, San Diego, California, USA.

35. Charmandari E, Kino T, Ichijo T, Zachman K, Chrousos GP. Molecular characterization of the human glucocorticoid receptor (hGR) gene mutations hGRαR477H and hGRαG679S causing generalized glucocorticoid resistance: Absence of dominant negative activity despite asymmetric binding to p160 coactivators. Poster presentation at the 87th Endocrine Society Annual Meeting, San Diego, California, USA.

34. Charmandari E, Jubiz W, Kino T, Ichijo T, Mejia L, Zachman K, Chrousos GP. Two novel point mutations in the amino-terminal and ligand-binding domains of the human glucocorticoid receptor are associated with generalized glucocorticoid resistance in newly diagnosed patients. Poster presentation at the 39th Annual Meeting of the European Society for Clinical Investigation, Athens, Greece.

2004

33. Raji A, Charmandari E, Tiulpakov A, Kino T, Zachman K, Chrousos GP. A novel point mutation in the ligand-binding domain of the human glucocorticoid receptor gene causes glucocorticoid resistance. Poster presentation at the 86th Endocrine Society Annual Meeting, New Orleans, Louisiana, USA.

32. Charmandari E, Chrousos GP, Bhattacharyya N, Vottero A, Souvatzoglou E, Kino T. The human glucocorticoid receptor (hGR) β isoform suppresses the transcriptional activity of hGRα by interfering with binding of hGRα to coactivator molecules through its preserved activation function (AF)-1. Poster presentation at the 86th Endocrine Society Annual Meeting, New Orleans, Louisiana, USA.

31. Charmandari E, Merke DP, Negro PJ, Keil MF, Martinez P, Haim A, Gold PW, Chrousos GP. Carriers of 21-hydroxylase deficiency are mildly hypocortisolemic: Potential clinical implications. Poster presentation at the 86th Endocrine Society Annual Meeting, New Orleans, Louisiana, USA.

30. Charmandari E, Kino T, Tiulpakov A, Zachman K, Raji A, Chrousos GP. A novel, carboxyl-terminal point mutation of the human glucocorticoid receptor gene causing glucocorticoid resistance: Decreased affinity for ligand, reduced transactivation, and dominant negative activity upon the wild-type receptor. Oral presentation at the 86th Endocrine Society Annual Meeting, New Orleans, Louisiana, USA.

29. Kino T, DeMartino M, Charmandari E, Outas T, Ichijo T, Pavlakis G, Chrousos GP. The human immunodeficiency virus type-1 (HIV-1) accessory protein Vpr inhibits the effect of insulin on members of the Foxo subfamily of forkhead proteins by interfering with its binding to 14-3-3 proteins: potential clinical implications on the insulin resistance of HIV-1-infected patients. Oral presentation at the 86th Endocrine Society Annual Meeting, New Orleans, Louisiana, USA.

2003

28. Charmandari E, Kino T, Vottero A, Chrousos GP. Natural glucocorticoid receptor mutants causing generalized glucocorticoid resistance: Molecular genotype, genetic transmission and clinical phenotype. Poster Presentation at the National Institutes of Health Research Festival, Bethesda, Maryland, USA.

27. Charmandari E, Leong GM, Reynolds JC, Hill S, Chrousos GP, Nieman LK. Bone mineral density and body composition following cure of Cushing’s disease in adolescence. Poster presentation at the 85th Endocrine Society Annual Meeting, Philadelphia, Pensylvania, USA.

2002

26. Charmandari E, Merke DP, Negro P, Keil MF, Gold PW, Chrousos GP. Endocrinologic and psychologic evaluation of 21-hydroxylase deficient carriers and normal subjects. Poster presentation at the 41st European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Madrid, Spain.

25. Roche EF, Charmandari E, Dattani M, Hindmarsh PC. Blood pressure in patients with congenital adrenal hyperplasia, 21-hydroxylase deficiency. Poster presentation at the 41st European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Madrid, Spain.

24. Charmandari E, Chrousos GP, Kino T. The human glucocorticoid receptor (GR) β isoform interacts with coactivators only through its transcriptional activation function (AF) 1 region, and suppresses both AF1 and AF2 activities of GRα. Poster presentation at the 84th Endocrine Society Annual Meeting, San Francisco, California, USA.

23. Charmandari E, Vottero A, Latronico AC, Mendonca B, Chrousos GP, Kino T. Differential interaction and activation function 2 of natural glucocorticoid receptor mutants causing familial glucocorticoid resistance. Poster presentation at the 84th Endocrine Society Annual Meeting, San Francisco, California, USA.

22. Weise M, Mehlinger SL, Drinkard D, Charmandari E, Eisenhofer G, Chrousos GP, Merke DP. Children with congenital adrenal hyperplasia have normal short-term high-intensity exercise tolerance despite decreased adrenomedullary reserve. Oral presentation at the 84th Endocrine Society Annual Meeting, San Francisco, California, USA.

21. Charmandari E, Weise M, Keil MF, Eisenhofer G, Bornstein SR, Chrousos GP, Merke DP. Children with classic congenital adrenal hyperplasia have elevated serum leptin concentrations and insulin resistance. Poster presentation at the joint Pediatric Academy Societies and Lawson Wilkins Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Baltimore, Maryland, USA.

2001

20. Charmandari E, Chrousos GP, Kino T. Human glucocorticoid receptor (hGR) beta isoform suppresses both transcriptional activation functions AF-1 and AF-2 of hGRα. Poster presentation at the National Institutes of Health Research Festival, Bethesda, Maryland, USA.

19. Charmandari E, Weise M, Bornstein SR, Eisenhofer G, Keil MF, Chrousos GP. Merke DP.Elevated serum leptin and insulin concentrations in patients with adrenomedullary hypofunction due to congenital adrenal hyperplasia. Poster presentation at the National Institutes of Health Research Festival, Bethesda, Maryland, USA.

18. Charmandari E, Eisenhofer G, Keil M, Carlson A, New MI, Chrousos GP. Merke DP. Adrenomedullary function may predict phenotype and genotype in classic 21-hydroxylase deficiency. Poster presentation at the joint Lawson Wilkins & European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Montreal, Canada.

17. Charmandari E, Johnston A, Matthews DR, Brook CGD, Hindmarsh PC. Serum cortisol and 17-hydroxyprogesterone inter-relation in patients with classical 21-hydroxylase deficiency. Poster presentation at the joint Lawson Wilkins & European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Montreal, Canada.

16. Charmandari E, Calis KA, Mohassel MR, Keil M, Chrousos GP, Merke DP. Flutamide treatment decreases cortisol clearance: implications for therapy of congenital adrenal hyperplasia. Poster presentation at the 83rd Endocrine Society Annual Meeting, Denver, USA.

15. Charmandari E, Pincus SM, Matthews DR, Johnston A, Brook CGD, Hindmarsh PC. Joint growth hormone and cortisol secretion is more synchronous in children with classical 21-hydroxylase deficiency than in normal controls. Poster presentation at the 83rd Endocrine Society Annual Meeting, Denver, USA.

14. Charmandari E, Matthews DR, Johnston A, CGD Brook, Hindmarsh PC. Serum cortisol and growth hormone inter-relation in patients with classical 21-hydroxylase deficiency. Poster presentation at the 20th joint Meeting of the British Endocrine Societies, Belfast, Ireland.

13. Johnston A, Charmandari E, CGD Brook, Hindmarsh PC. The bioavailability of oral hydrocortisone in patients with classical 21-hydroxylase deficiency. Poster presentation at the 20th joint Meeting of the British Endocrine Societies, Belfast, Ireland.

12. Charmandari E, Johnston A, CGD Brook, Hindmarsh PC. Does adequacy of control of classical 21-hydroxylase deficiency alter feedback effects of cortisol at the pituitary level? Poster presentation at the 20th joint Meeting of the British Endocrine Societies, Belfast, Ireland.

11. Hindmarsh PC, Charmandari E, Pincus SM, Matthews DR, Fall CHD, CGD Brook. Older females secrete growth hormone and cortisol more asynchronously than their male counterparts. Poster presentation at the 20th joint Meeting of the British Endocrine Societies, Belfast, Ireland.

2000

10. Spoudeas HA, Charmandari E, Brook CGD. The effect of cranial irradiation for tumours distal to pituitary on ACTH secretion. Oral presentation at the 38th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Brussels, Belgium.

9. Charmandari E, Hindmarsh PC, Johnston A, Brook CGD. The effect of flutamide treatment on cortisol pharmacokinetics in congenital adrenal hyperplasia. Poster presentation at the 38th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Brussels, Belgium.

8. Charmandari E, Hindmarsh PC, Johnston A, Brook CGD. Pharmacokinetics of intravenously administered hydrocortisone in adequately controlled patients with congenital adrenal hyperplasia. Poster presentation at the 38th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Brussels, Belgium.

7. Charmandari E, Hindmarsh PC, Johnston A, Brook CGD. Pharmacokinetics of intravenously administered hydrocortisone in prepubertal and pubertal patients with congenital adrenal hyperplasia. Poster presentation at the 82nd Endocrine Society Annual Meeting, Toronto, Canada.

6. Charmandari E, Dattani MT, Perry LA, Hindmarsh PC, Brook CGD. Kinetics and effect of percutaneous administration of dihydrotestosterone in children. Oral presentation at the Meeting of the British Society for Pediatric Endocrinology and Diabetes, Birmingham, UK.

5. Charmandari E, Hindmarsh PC, Lichtarowicz-Krynska E, Brook CGD, Aynsley-Green A. What is achieved with conventional cortisol replacement regimens in children with congenital adrenal hyperplasia. Plenary lecture at the 4th Spring Meeting of the Royal College of Paediatrics and Child Health, York, UK.

4. Charmandari E, Hindmarsh PC, Brook CGD. The half-life of intravenously administered hydrocortisone in prepubertal and pubertal patients with congenital adrenal hyperplasia. Poster presentation at the 19th joint Meeting of the British Endocrine Societies, Birmingham, UK.

1999

3. Charmandari E, Hindmarsh PC, Brook CGD, Scambler P, Koziell A. (1999) Mutations in the Wilms’ Tumour suppressor gene are responsible for Frasier syndrome. Oral presentation at the 18th joint Meeting of the British Endocrine Societies, Bournemouth, UK.

1998

2. Charmandari E. (1998) A difficult case of Cushing’s disease. Oral presentation at the Clinicopathological Conference on Pituitary Disease, London, UK.

1. Charmandari E, Koziell A, Hindmarsh PC, Scambler P, Brook CGD. (1998) Intersex disorders and the Wilms’ Tumor suppressor gene: Poster presentation at the 37th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Florence, Italy.

Παρουσιάσεις σε Ελληνικά Συνέδρια

2020

37. Tragomalou A, Kassari P, Ioakeimidis I, Filis, K, Theodoropoulou E, Limberopoulos G, Perez Cuevas Ι, Karavidopoulou G, Diou C, Maramis C, Lekka E, Maglaveras N, Delopulos A, Charmandari E. BigO: Big Data in the prevention and management of obesity in childhood and adolescence. Oral presentation at the Annual Meeting of the Hellenic College of Pediatrics, Athens, Greece (February 14-15, 2020).

2019

36. Kassari P, Billiris A, Karanikas H, Thireos E, Drakoulis N, Manios Y, Charmandari E. PEDOBESITY: A novel electronic application for the personalized management of childhood obesity. Poster presentation at the 45th Athens Medical Society Meeting, Athens, Greece (May 15-18, 2019).

35. Tragomalou A, Kassari P, Ioakeimidis I, Filis, K, Theodoropoulou E, Limberopoulos G, Perez Cuevas Ι, Karavidopoulou G, Diou C, Maramis C, Lekka E, Maglaveras N, Delopulos A, Charmandari E. BigO: Big Data against Childhood Obesity. Poster presentation at the 45th Athens Medical Society Meeting, Athens, Greece (May 15-18, 2019).

34. Kassari P, Billiris A, Karanikas H, Thireos E, Drakoulis N, Manios Y, Charmandari E. PEDOBESITY: An electronic application for the personalized management of obesity in childhood and adolescence. Oral presentation at the 4th Panhellenic Congress of Pediatric and Adolescent Endocrinology, Athens, Greece (May 10-12, 2019).

33. Tragomalou A, Kassari P, Ioakeimidis I, Filis, K, Theodoropoulou E, Limberopoulos G, Perez Cuevas Ι, Karavidopoulou G, Diou C, Maramis C, Lekka E, Maglaveras N, Delopulos A, Charmandari E. BigO: Big Data against Childhood Obesity: Clinical pilot study in Greece. Oral presentation at the 4th Panhellenic Congress of Pediatric and Adolescent Endocrinology, Athens, Greece (May 10-12, 2019).

32. Karampatsou S, Genitsaridi S, Papageorgiou I, Kassari P, Charmandari E. The concentrations of FGF-23, NGAL and irisin in overweight and obese children and adolescents. Oral presentation at the 4th Panhellenic Congress of Pediatric and Adolescent Endocrinology, Athens, Greece (May 10-12, 2019).

31. Kassari P, Billiris A, Karanikas H, Thireos E, Drakoulis N, Manios Y, Charmandari E. PEDOBESITY: A novel eloctronic application for the management of overweight and obesity in childhood and adolescence. Oral presentation at the 46th Hellenic Endocrine Society Meeting, Athens, Greece (April 17-20, 2019).

30. Tragomalou A, Kassari P, Ioakeimidis I, Filis, K, Theodoropoulou E, Limberopoulos G, Perez Cuevas Ι, Karavidopoulou G, Diou C, Maramis C, Lekka E, Maglaveras N, Delopulos A, Charmandari E. BigO: Big Data against Childhood Obesity – A clinical pilot study. Oral presentation at the 46th Hellenic Endocrine Society Meeting, Athens, Greece (April 17-20, 2019).

29. Kassari P, Billiris A, Karanikas H, Thireos E, Drakoulis N, Manios Y, Charmandari E. PEDOBESITY: Electronic application for the personalized management of childhood obesity. Oral presentation at the 12th State-of-the-Art Adolescent Medicine Meeting, Athens, Greece (April 5-6, 2019).

28. Tragomalou A, Kassari P, Ioakeimidis I, Filis, K, Theodoropoulou E, Limberopoulos G, Perez Cuevas Ι, Karavidopoulou G, Diou C, Maramis C, Lekka E, Maglaveras N, Delopulos A, Charmandari E. BigO: Big Data against Childhood Obesity: Clinical pilot study in Greece. Oral presentation at the 12th State-of-the-Art Adolescent Medicine Meeting, Athens, Greece (April 5-6, 2019).

27. Giannios C, Nicolaides N, Farakla I, Papadopoulos G, Genitsaridi S, Karampatsou S, Papageorgiou I, Kolaitis G, Charmandari E. The effect of vitamin D supplementation in cardiometabolic risk factors in overweight and obese children and adolescents. Oral presentation at the 13th Panhellenic Congress of Obesity, Athens, Greece (February 28 – March 2, 2019).

26. Genitsaridi S, Karampatsou S, Papageorgiou I, Mantziou E, Kassari P, Charmandari E. Hair cortisol concentrations in overweight and obese children and adolescents. Oral presentation at the 13th Panhellenic Congress of Obesity, Athens, Greece (February 28 – March 2, 2019).

25. Karampatsou S, Genitsaridi S, Papageorgiou I, Charmandari E. The role of irisin in the pathogenesis of overweight and obesity in childhood and adolescence. Oral presentation at the 13th Panhellenic Congress of Obesity, Athens, Greece (February 28 – March 2, 2019).

2018

24. Vasilakis I, Kazakou P, Kogia C, Karaflou M, Chrousos GP, Charmandari E. A rare case of ACTH-dependent Cushing syndrome in association with myoclonic dystonia. Oral presentation at the 44th Hellenic Endocrine Society Meeting, Thessaloniki, Greece (May 9-12, 2018).

2017

23. Kassari P, Papaioannou P, Billiris A, Karanikas X, Eleftheriou S, Thireos E, Manios Y, Chrousos GP, Charmandari E. e-Health: Development of an electronic database for the prevention and management of overweight and obesity in childhood and adolescence. Oral presentation at the 10th State of the Art Adolescent Medicine Meeting, Athens, Greece (March 17-18, 2017).

2016

22. Stefa A, Lamprokostopoulou A, Kontogiorgou A, Briana D, Gagos S, Malamitsi-Puchner A, Charmandari E. The effect of endometrial stress on leokocyte telomere length. Oral presentation at the 43rd Hellenic Endocrine Society Meeting, Athens, Greece (April 20-23, 2016).

21. Kassari P, Charmandari E. National Registry for the prevention and management of overweight and obesity. Oral presentation at the 9th State of the Art Adolescent Medicine Meeting, Athens, Greece (April 1-2, 2016).

2015

20. Nicolaides NC, Skyrla E, Vlachakis D, Sertedaki A, Kossida S, Chrousos GP, Charmandari E. The mutant human glucocorticoid receptor hGRαT556I causes Primary Generalized Glucocorticoid Resistance (Chrousos syndrome) through reduced binding to glucocorticoids and delayed nuclear translocation. Oral presentation at the 42nd Hellenic Endocrine Society Meeting, Thessaloniki, Greece (May 6-10, 2015).

19. Penio Kassari, Charmandari E. Development of a national system for the prevention and management of overweight and obesity in Greece. Oral presentation at the 8th State of the Art Adolescent Medicine Meeting, Athens, Greece (March 13-14, 2015).

2014

18. Lamprokostopoulou A, Moschonis G, Manios I, Chrousos GP, Charmandari E. Obesity in childhood and adolescence is associated with shorter leukocyte telomere length. Oral presentation at the 41st Hellenic Endocrine Society Meeting, Porto Cheli, Greece (May 14-17, 2014).

17. Farakla I, Koui E, Arditi J, Moutsatsou P, Drakopoulou M, Papassotiriou I, Chrousos GP, Charmandari E. The effect of honey on the concentrations of glucose and insulin in obese prepubertal girls. Oral presentation at the 41st Hellenic Endocrine Society Meeting, Porto Cheli, Greece (May 14-17, 2014).

16. Nicolaides NC, Vlachakis D, Sertedaki A, Kossida S, Chrousos GP, Charmandari E. A novel point mutation of the human glucocorticoid receptor gene causes Primary Generalized Glucocorticoid Resistance (Chrousos syndrome) through reduced flexibility of Helix 10 of the ligand-binding domain. Oral presentation at the 41st Hellenic Endocrine Society Meeting, Porto Cheli, Greece (May 14-17, 2014).

15. Nicolaides NC, Sertedaki A, Chrousos GP, Charmandari E. A novel point mutation of the human glucocorticoid receptor gene causes Primary Generalized Glucocorticoid Resistance (Chrousos syndrome) through multiple molecular mechanisms. Poster presentation at the 41st Hellenic Endocrine Society Meeting, Porto Cheli, Greece (May 14-17, 2014).

14. Nicolaides NC, Lamprokosopoulou A, Polyzos A, Kino T, Katsantoni E, Triantafyllou P, Christoforidis A, Katzos G, Sertedaki A, Chrousos GP, Charmandari E. Clinical presentation and transcriptomic profile of a rare case of Transient Generalized Glucocorticoid Hypersensitivity. Oral presentation at the 41st Hellenic Endocrine Society Meeting, Porto Cheli, Greece (May 14-17, 2014).

13. Nicolaides NC, Roberts ML, Kino T, Katsantoni E, Sertedaki A, Chrousos GP, Charmandari E. Molecular mechanisms of non genomic glucocorticoid actions: The role of S-palmitoylation of human glucocorticoid receptor. Poster presentation at the 41st Hellenic Endocrine Society Meeting, Porto Cheli, Greece (May 14-17, 2014).

12. Penio Kassari, Charmandari E. www.childhood-obesity.gr – information on the prevention and management of overweight and obesity. Oral presentation at the 7th State of the Art Adolescent Medicine Meeting, Athens, Greece (April 4-5, 2014).

11. Charmandari E. Development of a national system for the prevention and management of overweight and obesity. Oral presentation at the 7th State of the Art Adolescent Medicine Meeting, Athens, Greece (April 4-5, 2014).

2013

10. Nicolaides NC, Katsantoni E, Triantafyllou P, Christoforidis A, Katzos G, Kino Τ, Sertedaki A, Chrousos GP, Charmandari E. Transient Generalized Glucocorticoid Hypersensitivity: Clinical manifestations and transcriptomics profile. Poster presentation at the 40th Hellenic Endocrine Society Meeting, Athens, Greece.

9. Nicolaides NC, Roberts ML, Kino T, Katsantoni E, Sertedaki A, Chrousos GP, Charmandari E. The role of S-palmitoylation of the human glucocorticoid receptor in mediating the non-genomic actions of glucocorticoids. Poster presentation at the 40th Hellenic Endocrine Society Meeting, Athens, Greece.

8. Nicolaides NC, Sertedaki A, Chrousos GP, Charmandari E. Molecular mechanisms through which a novel point mutation of the human glucocorticoid receptor gene causes Primary Generalized Glucocorticoid Resistance. Poster presentation at the 40th Hellenic Endocrine Society Meeting, Athens, Greece.

7. Farakla I, Koui E, Arditi J, Moutsatsou P, Drakopoulou M, Papassotiriou I, Chrousos GP, Charmandari E. The effect of honey on the concentrations of glucose and insulin in obese prepubertal girls. Oral presentation at the 40th Hellenic Endocrine Society Meeting, Athens, Greece.

6. Sertedaki A, Markou A, Piaditis G, Chrousos GP, Charmandari E. Mutations in the KCNJ5 gene in patients with idiopathic hypertension and hyperresponsiveness of aldosterone to ACTH. Oral presentation at the 40th Hellenic Endocrine Society Meeting, Athens, Greece.

5. Nicolaides NC, Roberts ML, Kino T, Braadvedt G, Katsantoni E, Sertedaki A, Chrousos GP, Charmandari E. Identification and functional characterization of a novel point mutation of the human glucocorticoid receptor gene causing Primary Generalized Glucocorticoid Resistance (Chrousos syndrome). Oral presentation at the 40th Hellenic Endocrine Society Meeting, Athens, Greece.

4. Nicolaides NC, Roberts ML, Kino T, Hurt DE, Katsantoni E, Sertedaki A, Chrousos GP, Charmandari E. A novel point mutation in the DNA-binding domain of the human glucocorticoid receptor gene causing Primary Generalized Glucocorticoid Resistance (Chrousos syndrome). Oral presentation at the 40th Hellenic Endocrine Society Meeting, Athens, Greece.

2011

3. Papadopoulou N, Maria-Christina Zennaro, Kanaka-Gantenbein C, Chrousos GP, Charmandari E. A de novo mutation of the mineralocorticoid receptor gene causing Pseudohypoaldosteronism type I. Poster presentation at the Annual Meeting of the Hellenic Endocrine Society, Greece.

2010

2. Moschonis G, Androutsos O, Drakopoulou M, Tanagra S, Koumbitski A, Charmandari E, Pervanidou P, Kanaka-Gantenbein C, Manios Y, Chrousos GP. High risk for hypovitaminosis D in primary school students with increased total and visceral fat mass. Health growth study. Poster presentation at the Annual Meeting of the Society for Atherosclerosis, Ioannina, Greece.

1. Androutsos O, Moschonis G, Drakopoulou M, Tanagra S, Siatista PE, Charmandari E, Pervanidou P, Kanaka-Gantenbein C, Manios Y, Chrousos GP. Risk factors for metabolic syndrome and hypovitaminosis D in primary school students. Poster presentation at the Annual Meeting of the Society for Atherosclerosis, Ioannina, Greece.