• Διδακτικό Έργο

   

  Δρ. Ευαγγελία Χαρμανδάρη

  MD, MSc, PhD, MRCP(UK), CCST(UK)
  Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας
  Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  Α' Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία"

   

   

   

 • Η κ. Χαρμανδάρη συμμετέχει ενεργά στην επίβλεψη και διδασκαλία Φοιτητών Ιατρικής, Ειδικευομένων Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Φοιτητών, καθώς και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών.


  Κατά την θητεία της ως Μέλος ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ως κύρια επιβλέπουσα, έχει επιβλέψει συνολικά 40 Φοιτητές και Ερευνητές. Επίσης, συμμετέχει, ως διδάσκουσα, στα κατ’ επιλογήν μαθήματα «Ενδοκρινολογίας» και «Παιδοψυχιατρικής», καθώς και στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» και «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία».


  Aπό το 2015 ανέλαβε τη Διεύθυνση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική – Έρευνα», το οποίο επανιδρύθηκε πρόσφατα ως «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα».

   

  Ήταν προσκεκλημένη ομιλήτρια σε 132 Συνέδρια (94 στην Ελλάδα και 38 στο Εξωτερικό).

 • Προπτυχιακή Εκπαίδευση

  • Τακτική Διδασκαλία Φοιτητών Ιατρικής μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στην Γενική Παιδιατρική το 1995 και σε όλη την διάρκεια εργασίας σε Κλινικές Γενικής Παιδιατρικής και Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν προκαθορισμένο από το οικείο Πανεπιστήμιο.
    
  • Τακτική Διδασκαλία Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Διδακτορικών Φοιτητών στη Μοριακή Ενδοκρινολογία και Μοριακή Βιολογία στο National institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health (ΝΙΗ) (2000-20004).
    
  • Τακτική Διδασκαλία Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Διδακτορικών Φοιτητών και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών στη Μοριακή Ενδοκρινολογία και Κυτταρική Βιολογία στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (2007 – Σήμερα).
    
  • Τακτική Διδασκαλία Φοιτητών Ιατρικής στην Παιδιατρική και Εφηβική Ενδοκρινολογία κατά την διάρκεια της εργασίας μου στο Νοσοκομείο Παίδων ‘Η Αγία Σοφία’ σύμφωνα με το προκαθορισμένο από την Κλινική εκπαιδευτικό πρόγραμμα (2009 – Σήμερα).
    
  • Διδασκαλία Φοιτητών Ιατρικής στο κατ’ επιλογήν μάθημα Κλινική Ενδοκρινολογία – Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Καθηγήτρια κ. Ε. Διαμάντη (2012 – 2014), Καθηγητής κ. Γ. Χρούσος (2014 – 2018), Καθηγητής κ. Γ. Μαστοράκος (2018 – Σήμερα).Διδασκαλία Φοιτητών Ιατρικής στο κατ’ επιλογήν μάθημα Παιδοψυχιατρικής – Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής κ. Γ. Κολαΐτης (2013 – Σήμερα).
 • Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση - Μεταπτυχιακά Προγράμματα

  • Τακτική Διδασκαλία Ειδικευομένων και Επιμελητών Παιδιατρικής και Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας δύο φορές την εβδομάδα όλα τα χρόνια μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στην Γενική Παιδιατρική (1995 – 2007), καθώς και συμμετοχή στην εκπαιδευτική προετοιμασία τους για τις εξετάσεις ειδικότητας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν προκαθορισμένο από το ‘Royal College of Paediatrics and Child Health’, London, UK, και το οικείο Πανεπιστήμιο.
    
  • Διδασκαλία Ειδικευομένων Γενικής Παιδιατρικής της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής EKΠA, καθώς και των Α’ και Β’ Παιδιατρικών Κλινικών ΕΣΥ του Νοσοκομείου Παίδων ‘Η Αγία Σοφία’ (2009 – Σήμερα). 
    
  • Διδασκαλία Φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ‘Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή’ – Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής κ. Γ. Μαστοράκος (2008 - Σήμερα).
    
  • Διδασκαλία Φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ‘Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία’ – Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής κ. Μ. Κουτσιλιέρης (2012 – Σήμερα).
    
  • Διδασκαλία Ειδικευομένων Ενδοκρινολογίας Ενηλίκων κατά το 4ο έτος της ειδικότητάς τους (2012 – Σήμερα). 
    
  • Διδασκαλία στον ετήσιο Κύκλο Εντατικής Εκπαίδευσης στην Ενδοκρινολογία (2012 – Σήμερα).
    
  • Συμμετοχή ως διδάσκουσα και διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος με θέμα ‘Steroid Receptors’ της Ευρωπαϊκής Εταιρείας European Society for Clinical Investigation (Ηράκλειο, Κρήτη, 2011).
    
  • Συμμετοχή ως διδάσκουσα και διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος με θέμα ‘The New Inroads to Child Health (NICHe) Conference’ της Ευρωπαϊκής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας (ESPE, European Society for Pediatric Endocrinology) (Ηράκλειο, Κρήτη, 2012).
    
  • Συμμετοχή ως διδάσκουσα και διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος ‘ESPE Science School’ της Ευρωπαϊκής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας (ESPE, European Society for Pediatric Endocrinology) με θέμα ‘Stress Response and Child Health’ (Ηράκλειο, Κρήτη, 2012).
    
  • Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική – Έρευνα’ (2015 – 2018). 
    
  • Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα’ (2018 – Σήμερα).
 • Επίβλεψη Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Φοιτητών, και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών

  • Κύρια επιβλέπουσα 2 Προπτυχιακών Φοιτητών, 10 Μεταπτυχιακών Φοιτητών, 3 Διδακτορικών Φοιτητών και 3 Μεταδιδακτορικών Ερευνητών, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την ερευνητική τους εργασία.
    
  • Κύρια επιβλέπουσα 16 Μεταπτυχιακών Φοιτητών, 5 Διδακτορικών Φοιτητών και 1 Μεταδιδακτορικού Ερευνητή, των οποίων η ερευνητική εργασία συνεχίζεται.
  All Posts
  ×
  ×
  Privacy Policy
  Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε:
  
  Στα πλαίσια της διαχείρισης της ιστοσελίδας επεξεργάζονται τα εξής προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη /χρήστη: το ονοματεπώνυμο , το προσωπικό τηλέφωνο /κινητό , το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , στοιχεία τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού της ιστοσελίδας και ειδικότερα την επαφή με το επισκέπτη /χρήστη από την πλευρά του διαχειριστή της ιστοσελίδας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος .
  
  Συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μόνο όταν τα εν λόγω άτομα μας τα προσφέρουν οικειοθελώς . Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σχετίζονται με την υγεία λόγω και του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας και μόνο για να μπορούμε να αξιολογήσουμε σωστά την κατάσταση για να είμαστε στη θέση να δώσουμε τεκμηριωμένες , επιστημονικές και αξιόλογες απαντήσεις στα ερωτήματα σας .    
  
  Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
  
  Όλο το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας , εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που - ενδεικτικά - περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του ιδιοκτήτη της παρούσας ιστοσελίδας.
   
  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
  
  Ο διαχειριστής της παρούσας ιστοσελίδας  συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο.
  Ο διαχειριστής είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.
  Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το διαχειριστή της ιστοσελίδας προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.
  
  Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας;
  Τα δικαιώματα τα οποία σας παράσχει η κείμενη νομοθεσία είναι :
  •	Ανάκληση συναίνεσης
  •	Αίτημα πρόσβασης
  •	Διόρθωση προσωπικών δεδομένων
  •	Διαγραφή προσωπικών δεδομένων
  •	Περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  •	Αίτημα φορητότητας προσωπικών δεδομένων
  •	Αμφισβήτηση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  •	Αίτημα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ
  Τα δικαιώματα αυτά μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή . 
  
  Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας παρακαλούμε να αποστείλετε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση reputation.gr@gmail.com